>

>

Informatie voor scholen

informatie voor scholen

School-maatjes richt zich op het ondersteunen van de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. School-Maatjes biedt wekelijks ’s middags lessen aan voor kleine groepen leerlingen. Onze missie is om bruggen te bouwen met leerlingen binnen en buiten school, waardoor hun welbevinden en geloof in eigen kunnen verbetert.

 Deze pagina bevat extra informatie over School-maatjes, gericht naar scholen.

 
Info ouders

Wat doet School-maatjes?

School-maatjes richt zich op het ondersteunen van de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Door de coronacrisis is eens te meer duidelijk geworden dat veel jongeren eenzaam zijn en moeite hebben om aan sociale activiteiten met leeftijdsgenoten deel te nemen. School-maatjes gaat hiermee aan de slag door in wekelijkse bijeenkomsten, geleid door professionele maatschappelijk werkers en jongerenwerkers uit de gemeente, die vanuit school leuke activiteiten met deze groep ondernemen.

Hierdoor worden jongeren uitgedaagd om meer in contact te komen met kinderen binnen de school maar ook om via de jongerenwerkers de mogelijkheden om contacten op te zoeken buiten school te ontdekken. Hierdoor bouwt School-maatjes een brug tussen leerlingen en leerlingen en hun omgeving en krijgen de lessen ook vervolg buiten school. De lessen van School-maatjes zijn voor leerlingen van alle niveaus door elkaar binnen een school en staan los van het werken aan schoolvaardigheden. Regelmatig worden er ook activiteiten buiten school georganiseerd voor deze groep, zoals bijvoorbeeld sportactiviteiten of bezoeken aan andere organisaties.

De school blijft verantwoordelijk voor de besteding en verantwoording van dit project en mede daarom zullen deze lessen in school plaatsvinden en daarom gaat de communicatie met de  ouders, de school en de betrokken mentoren van deze leerlingen volgens vaste richtlijnen. Deze doelgroepinterventie is niet om onderwijsachterstanden weg te werken maar om het welbevinden van de leerlingen in en buiten school te verbeteren waardoor een kind beter tot leren kan komen.

School-maatjes richt zich op het ondersteunen van de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Door de coronacrisis is eens te meer duidelijk geworden dat veel jongeren eenzaam zijn en moeite hebben om aan sociale activiteiten met leeftijdsgenoten deel te nemen. School-maatjes gaat hiermee aan de slag door in wekelijkse bijeenkomsten, geleid door professionele maatschappelijk werkers en jongerenwerkers uit de gemeente, die vanuit school leuke activiteiten met deze groep ondernemen.

Hierdoor worden jongeren uitgedaagd om meer in contact te komen met kinderen binnen de school maar ook om via de jongerenwerkers de mogelijkheden om contacten op te zoeken buiten school te ontdekken. Hierdoor bouwt School-maatjes een brug tussen leerlingen en leerlingen en hun omgeving en krijgen de lessen ook vervolg buiten school. De lessen van School-maatjes zijn voor leerlingen van alle niveaus door elkaar binnen een school en staan los van het werken aan schoolvaardigheden. Regelmatig worden er ook activiteiten buiten school georganiseerd voor deze groep, zoals bijvoorbeeld sportactiviteiten of bezoeken aan andere organisaties.

De school blijft verantwoordelijk voor de besteding en verantwoording van dit project en mede daarom zullen deze lessen in school plaatsvinden en daarom gaat de communicatie met de  ouders, de school en de betrokken mentoren van deze leerlingen volgens vaste richtlijnen. Deze doelgroepinterventie is niet om onderwijsachterstanden weg te werken maar om het welbevinden van de leerlingen in en buiten school te verbeteren waardoor een kind beter tot leren kan komen.

Wat bieden wij?

-

Ervaringen

-

+

▼ bekijk alle ervaringen

+

+

Waar besteden wij aandacht aan?

placeholder

Aandacht

Aandacht:

pijl (2)
pijl

Aandacht voor de leerling en wat hen bezig houdt

Aandacht voor elkaar: leerlingen maken school-maatjes

Aandacht wordt niet uitgesteld maar is er direct voor ze

Aandacht voor de leerling en wat hen bezig houdt

 

Aandacht voor elkaar: leerlingen maken school-maatjes

 

Aandacht wordt niet uitgesteld maar is er direct voor ze

placeholder

Bruggen bouwen

Bruggen bouwen:

pijl
pijl (2)

Verbinding tussen jongeren onderling

Verbinding tussen jongeren en omgeving

Verbinding leren leggen vanuit het eigen netwerk

Verbinding tussen jongeren onderling

 

Verbinding tussen jongeren en omgeving

 

Verbinding leren leggen vanuit het eigen netwerk

placeholder

Communicatie

Communicatie:

pijl
pijl (2)

Communicatie met ouders: informeren en betrekken

Communicatie met scholen: informeren en betrekken

Communicatie met elkaar en elkaars welbevinden

Communicatie met ouders: informeren en betrekken

 

Communicatie met scholen: informeren en betrekken

 

Communicatie met elkaar en elkaars welbevinden

placeholder

Reflecteren

Reflecteren:

pijl
pijl (2)

Feedback geven en ontvangen

Reflecteren op jezelf en je eigen talenten

Reflecteren op School-Maatjes

Feedback geven en ontvangen

 

Reflecteren op jezelf en je eigen talenten

 

Reflecteren op School-Maatjes

Menukaart: Onderzoek naar wat werkt

Hoe passen we goed werkende interventies toe op School-maatjes?

 

Wat werkt uit onderzoek:

De verlengde schooldag blijkt hierin effectiever te zijn dan bijvoorbeeld in vakanties of projectvorm. Vooral voor kansarme of minder goed presterende kinderen bieden interventies met activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden een bijdrage aan betere leerprestaties dan interventies die alleen gericht zijn op het schoolwerk.

 

Toepassing op School-maatjes:

 • Over een lange periode in de reguliere lesweek.
 • Sociaal emotioneel leren is verweven in de activiteiten die ondernomen worden.

 

Wat werkt uit onderzoek:

Feedback gegeven door een leerkracht/docent of iemand die deze rol vervult of door klasgenoten heeft meestal een zeer groot effect heeft op het leren van leerlingen.

 

Toepassing op School-maatjes:

 • Feedback en reflectie krijgen veel aandacht.
 • Jongeren- en maatschappelijk werkers worden hierop getraind.

 

Wat werkt uit onderzoek:

Interventies op het gebied van sociaal-emotioneel leren (SEL) hebben een aantoonbaar positief effect op de houding ten aanzien van het leren en op sociale relaties op school. De kans op een positief effect blijkt groter als de interventies zijn verankerd in de reguliere onderwijspraktijk en worden ondersteund door scholing en trainingen voor het personeel. SEL-interventies blijken vooral een positief effect te hebben op kansarme of minder goed presterende leerlingen.

 

Toepassing op School-maatjes:

 • Deze leerlingen krijgen de aandacht die ze verdienen.
 • Kansengelijkheid: bruggen bouwen met elkaar en de maatschappij.
 • Verwerven in het reguliere schoolprogramma.
 • Begeleiders krijgen ondersteuning bij het sociaal emotioneel leren.

 

Wat werkt uit onderzoek:

Het effect van samenwerkend leren is constant positief. Interventies die onderling overleg en de
interactie tussen leerlingen bevorderen, leveren over het algemeen de meeste winst op. Het is
vooral van belang dat minder goed presterende leerlingen tijdens de samenwerking worden
gestimuleerd om te praten en hun gedachten onder woorden te brengen, zodat ze optimaal kunnen
profiteren van de samenwerking.

 

Toepassing op School-maatjes:

 • Leerlingen werken in groepen met veel onderlinge interactie.
 • Direct tijd voor individuele aandacht.
 • Leerlingen worden bij deze lessen uitgedaagd om te communiceren en te reflecteren.
 • Leerlingen leren zichzelf te managen en gezonde relaties aan te kunnen gaan.

 

Wat werkt uit onderzoek:

Het verband tussen ouderbetrokkenheid en de schoolprestaties van een kind is duidelijk
aangetoond. Zoek hierbij naar een flexibele oplossing rekening houdend met de werkagenda
van ouders.

 

Toepassing op School-maatjes:

 • Duidelijke afspraken over informatie en communicatie naar ouders.
 • Leerlingen presenteren zichzelf voor ouders en betrokkenen van school (aan het einde van de middag).

Met wie werken we samen?

VO-scholen

Gemeenten

Partners

Interesse?
Nog vragen of opmerkingen?